byst.org


stránky ve výstavbě
NEdokončený pokus o NEoficiální stránky obce Býšť

Tyto stránky jsou nedokončené a pravděpodobně tak zůstanou.

Pokud by se snad někdo chtěl na přípravě těchto stránek podílet, bude opravdu vítán. Jde o přípravu obsahové stránky, tedy články, fotky, atd., nikoliv o technické záležitosti spojené s tvorbou a provozem vlastních webových stránek.

Doména byst.org původně vznikla pro neziskové subjekty v obci Býšť. Tato nabídka nadále trvá - v případě zájmu o zřízení domény 3. řádu rád vyhovím, bude-li se jednat o spolek, sdružení, neziskovku, atd. v obci Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště.